Kirke Sonnerup kirke

20. november 2016

kl. 11:00

Verden ifølge Stine Bosse

“Kun ved at forstå andre, kan vi blive ved med at have en fredelig verden”.

Sådan lød en læresætning i Stine Bosses hjem, som har haft stor betydning gennem årene i hendes eget liv og virke. Søndag den 20. november gæster hun Kirke Sonnerup kirke, hvor hun prædiker ved dagens gudstjeneste. Efter gudstjenesten holder vi en kort pause, hvor menigheds rådet er vært ved en let frokost. Efterfølgende taler Stine Bosse om de mange spændende oplevelser hendes liv har budt på indtil nu. Hun fortæller om de oplevelser og beslutninger, der har haft afgørende betydning for hendes liv og karriere. Med konkrete historier vil hun give os indsigt i sine overvejelser i forbindelse med de valg, hun har truffet.

Stine Bosse er en af Danmarks mest markante erhvervsledere. I offentligheden er Stine Bosse kendt for sin åben hed om personlige forhold og ikke mindst for sit engagement for en bedre verden.  Stine Bosse sidder i en lang række danske og inter nationale bestyrelser: Allianz, TDC, Nunaoil, Tele Greenland og BankNordic. Hun blev i 2006 placeret som den 11. mest magtfulde kvinde i Europa af Financial Times. I 2011 forlod Stine Bosse posten som koncernchef i Tryg for at få mere balance i sit liv mellem arbejde, fritid og familie. Stine Bosse er for nærværende adjungeret professor på CBS. Hun er også formand for Børnefonden og Europabevægelsen. Senest er hun blevet ambassadør for Danmission