Kirke Sonnerup kirke

29. marts 2018

kl. 11:00

Skærtorsdag

Skærtorsdag i Kirke Sonnerup
Følg disciplenes og generationernes spor hen til bordet, hvor til­givelse får sand betydning. Efter en stemningsfuld gudstjeneste
er menighedsrådet vært for et let traktement.

DATO: Skærtorsdag den 29. marts kl. 11.00
STED: Kirke Sonnerup kirke