Afgang med bus fra Sæby & Gershøj kirker kl. 7:30. Hjemkomst ca. kl. 18.00.

18. juni 2017

kl. 07:30

Midsommerudflugt til Sydsverige til Sct. Petri kirke i Klippan og Hovdala slot

Når man kommer til Sct. Petri kirke i Klippan i Sydsverige, er hovedindgangen ikke sådan lige at finde. Man må lede efter den, og det er der en grund til og en tanke med, ligesom der er det med hver eneste detalje i dette kirkebyggeri fra 1966. Når man kommer til teglstenskirken i Klippan, må man lede efter hovedindgangen, fordi porten til Guds rige kan være svær at finde, og det skal, ifølge arkitekten Sigurd Lewerentz, afspejles i kirkens arkitektur. Kirken er bygget af teglsten, som dels er fremstillet i Helsingborg, dels er gamle kasserede teglsten. Der er ikke en eneste sten, der er blevet tilhugget af kirkens håndværkere, og sådan er det, fordi arkitekten ser stenene som symbol på mennesker. Intet menneske er kasseret af Gud, derfor kan alle slags sten bruges, også de lidt skæve og uformelige, og derfor skal ingen tilskæres eller rettes til i størrelse eller facon.

Sæby-Gershøj kirkernes sogneudflugt går i år til denne helt særlige kirke, hvor vi får rundvisning og fortælling om kirkens mange detaljer og betydninger, og hvor vi skal være med til gudstjeneste. Efter gudstjenesten har vi fået lov til at spise sandwich i kirken.

Turen fortsætter om eftermiddagen til Hovdala slot. Hovdala slot – eller Hofdal, som det hed, da Skåne hørte til Danmark, kan dateres helt tilbage til begyndelsen af 1500-tallet. Slottet blev dengang placeret i et sumpet område for at forhindre, at stedet skulle blive stormet. Sumpområdet såvel som de anlagte voldgrave er siden da tørret ud, da man i 1800-tallet drænede området for at skaffe landbrugsjord. Slottets mest karakteristiske bygning er nok det høje porttårn, som blev opført omkring år 1600 af kløvede kampesten. Det blev bygget for, at man bedre kunne forsvare slottet, og man kan da også stadig den dag i dag se spor efter kampene mellem danskere og svenskere i 1600-tallet. På Hovdala kan man gå rundt på egen hånd i haverne, hvor gamle løvtræer, de tørlagte voldgrave og gamle stengærder giver stedet en helt speciel og unik atmosfære. På Hovdala er der bestilt kaffe og kage til os i restauranten.

Det koster 150 kr. pr. person at deltage. Prisen dækker bus, frokost, entré og kaffe. Udflugten er åben for alle, uanset hvor man bor.

Tilmelding er nødvendig til Helene W. Rasmussen på [email protected] eller 27 13 98 93.

Husk gyldig billed-ID til turen!