Sæby og Gershøj kirker

10. juni 2018

kl. 08:45

Midsommerudflugt til Stevns

Midsommerudflugt til Sankt Katharina kirke i Store Heddinge og Koldkrigsmuseet ”Stevnsfort” ved Stevns Klint

Sankt Katharina kirke på Stevns er en helt unik kirke, med et 8-kantet kirkerum. Ser man kirken fra oven, er der rejst et saddeltag fra hver af de 8 sider, ført ind mod midten, så taget, set oppefra, danner en art stjerne. Ottekantede kirkerum er meget sjældne i Nord- og Vesteuropa, og Karl den Stores hofkapel i Aachen menes at være forbillede for kirken i Store Heddinge. Det vidner om en tid og en verden med udblik og kendskab til arkitektur langt ud over Stevns’ og Danmarks grænser. Kirken er bygget af kridtkvadre, som er hugget ud få kilometer øst for Store Heddinge på Stevns Klint. 

Sæby-Gershøj kirkernes sogneudflugt går i år til denne spændende kirke. Vi skal være med til gudstjenesten, og vi har fået lov til at nyde vores medbragte sandwich i kirkens omgivelser. 

Fra Sankt Katharina kirke går turen videre til Koldkrigsmuseet Stevnsfort. Under Den Kolde Krig lå Stevns i forreste linje, hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Stevnsfort var en vigtig brik i forsvaret af Danmark og NATO. I 40 år var dette kompleks af underjordiske gange et centralt og dybt hemmeligt militæranlæg, som døgnet rundt var klar til krig. I dag er det museum, åbent for alle og enhver og ligger som et minde og en påmindelse om højspændte relationer mellem forskellige verdensdele. Vi får indblik i denne spændende, alvorlige og interessante historie, når vi skal på guidet tur i det underjordiske militæranlæg. Turen er på 3 km, og der er kun 10 grader nede i gangene, så tag varmt tøj og godt fodtøj med.

Vi får kaffe og kage ved Stevnsfort.

Det koster 150 kr. pr. person at deltage. Prisen dækker bus, frokost, entre med rundvisning og kaffe. Udflugten er åben for alle, uanset hvor man bor. Tilmelding er nødvendig til Helene W. Rasmussen på [email protected] eller 27 13 98 93.

 

DATO Søndag den 10. juni

STED  Sæby og Gershøj kirke kl. 8.45. Hjemkomst ca. kl. 17.30