Kirke Hyllinge præstegård

23. marts 2024

kl. 19:00

Indkaldelse til menighedsmøde

Menighedsrådene i Kirke Hyllinge og Lyndby har besluttet at ville lægge sig sammen til ét menighedsråd – Kirke Hyllinge-Lyndby sognes menighedsråd. 

Det indebærer, at der til det kommende menighedsrådsvalg i september dette år kun skal vælges ét råd med medlemmer fra begge sogne. Vi har besluttet, at rådet skal bestå af 10 medlemmer med 5 fra hvert af sognene. En beslutning om sammenlægning kan dog kun føres ud i livet efter godkendelse af folkekirkemedlemmerne i de to sogne.

Der holdes derfor møde i præstegården, Bygaden 33, onsdag, den 13. marts
kl. 19.00, hvor der orienteres om begrundelsen for sammenlægningen, og der sognevis skal stemmes om sammenlægningen.

DATO: Onsdag den 13. marts kl. 19.00
STED: Kirke Hyllinge præstegård