Kirke Sonnerup Kirke

30. august 2015

kl. 11:00

Carl, Carl, Carl & Carl

150 året for komponisten Carl Nielsens fødsel er blevet fejret på mange måder over det ganske land. I Kirke Sonnerup kirke har vi, som man kan læse om andetsteds i bladet, både et foredrag og ugen efter en koncert. Men også ved søndagsgudstjenesterne i Kirke Sonnerup vil vi markere begivenheden. Over fire søndage vil man kunne høre orgelpræludier og klaverstykker af Carl Nielsen som præ- og postludium, ligesom vore kirkesangere vil synge en sang af Carl Nielsen umiddelbart efter prædiken.

DATO: Søndage den 30. august kl. 11.00, Søndag den 6. september kl. 9.30, søndag den 25. oktober kl. 11.00 og søndag den 9. november kl. 11.00

 

Foto:
“Carl Nielsen-1928” by Photographer: Charles Carlsson, Handelstidningen.