Rye Kirke og Kirke Sonnerup Kirke

5. november 2023

kl. 15:00-16:30

Allehelgensdag i Kirke Sonnerup og Rye

Allehelgensdag

Allehelgen er den dag, hvor man mindes de døde – både dem, man hver især har mistet, og alle dem, som gennem generationer har ført den kristne tro videre.

Fra tidlig tid har kristne noteret, hvornår hellige mænd og kvinder var døde i løbet af årets dage, og da der var flere helgener end plads i kalenderåret, lavede man allehelgensdag, hvor de kunne blive mindet i samlet flok.

Allehelgensfester blev oprindeligt holdt i påsketiden, men under pave Gregor IV i 800-tallet indførte man en allehelgensfejring den 1. november.

I middelalderen, mens Danmark stadig var katolsk, fejrede man både allehelgensdag den 1. november og allesjælesdag den 2. november. Allehelgensdag fejrede man martyrer og helgener, som var blevet frelst og nu var hos Gud, og på allesjælesdag gik man i forbøn for de almindelige døde, som endnu ikke var frelst, men befandt sig i skærsilden.

Da helgendyrkelsen stoppede i forbindelse med Reformationen, begyndte man at lægge vægten på, hvordan de afdøde kunne være gode trosforbilleder for menigheden. Man afskaffede også både skærsilden og allesjælesdag.

Med Struensees helligdagsreform i 1770 blev allehelgensdag flyttet fra 1. november til den første søndag i november.

I dag fejrer vi stadig allehelgensdag i alle landets kirker. Allehelgenfejringen er båret af håbet om og troen på, at døden er overvundet ved Jesu opstandelse. At vi selv i døden er levende for Gud.

Under allehelgensgudstjenesten læses navnene på alle dem, der er døde i sognet i årets løb. Med oplæsningen følger en tak til Gud for livet med andre mennesker, og det understreges, at levende og døde for tid og evighed er forenet i Kristus.

Allehelgensgudstjenesterne er meget stemningsfulde og ofte fyldt med smuk musik. Alle kan deltage, selvom man ikke kommer for at høre et bestemt navn læst op.

Går man bagefter en tur på kirkegården vil man opleve, at det er blevet meget udbredt at mindes de døde ved at sætte stearinlys på gravene.

TID Søndag den 5. november kl. 15.00
STED Rye Kirke

TID Søndag den 5. november kl. 16.30
STED Kirke Sonnerup Kirke