Kirke Sonnerup og Rye kirke

1. november 2020

kl. 16:00-17:30

ALLEHELGEN – Kirke Sonnerup og Rye

Allehelgen falder på den første søndag i november

Her mindes vi både dem, vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.

Det har altid heddet at bære sorg, – den skal bæres med ud i livet, og vi skal ikke bære den alene. Derfor er det godt at komme i kirke –  særligt til allehelgen, hvor vi kan mindes i fællesskab med andre, der savner og mærker sorgen.

Vi siger, at vi fejrer allehelgen, men det er egentlig et underligt udtryk. For hvad er der egentlig at fejre ved døden?!

Svaret lyder: Egentlig alt… for den som tror.

For med allehelgen slår vi kristendommens lære fast, at døden er overvundet.

Gud brød dødens magt ved Jesu opstandelse. Derfor er der virkelig noget at fejre, nemlig håbet og troen på, at selv i døden er vi levende for Gud i tid og evighed.

Under allehelgensgudstjenesten læses navne op på dem, som er gået bort. Med oplæsningen følger en tak til Gud for det liv, vi fik lov at dele med dem, der ikke længere er hos os i livet, men som vi stadig bærer med os i sind og hjerte.

Sorg går ikke over, for sorg er kærlighed, vi ikke kan blive af med.

Dem, som vi har mistet, har vi derfor altid med os, for de er en del af den fortælling, som vi hver især har.

……………………….

Allehelgen –  med Vokaltrioen

Allehelgensgudstjenesten i Rye og Kirke Sonnerup kirke er en særlig gudstjeneste, hvor vi mindes dem, som døde i det forløbne år fra de to sogne. Vokaltrioen vil synge et varieret program af stemningsfulde flerstemmige sange akkompagneret af Morten Skjoldan Petersen på klaver og orgel. Sangerne er Rikke Sofie Møller, sopran, Christine Fink, mezzosopran og Anna Klareskov, alt. 

Dato Søndag den 1. november
Sted Kirke Sonnerup kirke kl. 16.00 og Rye kirke kl. 17.30