Lyndby kirke

28. oktober 2014

kl. 21:00

Allehelgen i Lyndby kirke

I aftenmørket holder vi en stille og alvorlig meditationsgudstjeneste over Allehelgens tekster og traditioner. Vi skal høre navnene på dem, der er døde i vores to sogne,Kirke Hyllinge og Lyndby, siden sidste Allehelgen. Kom og sid i kirken, luk øjnene og lyt til en meditativ prædiken og lyt til stille og smuk musik, der fylder kirkerummet helt ud. Vi afslutter gudstjenesten med at tænde et lys ved døbefonten.