Alle kirkerne

1. november 2018

kl. 20:00

Allehelgen i kirkerne

 

Lyndby kirke

I aftenmørket holder vi en stille og alvorlig meditationsgudstjeneste over allehelgens tekster og traditioner. Vi skal høre navnene på dem, der er døde i vores to sogne, Kirke Hyllinge og Lyndby, siden sidste allehelgen. Kom og sid i kirken, luk øjnene og lyt til en meditativ prædiken. 

Vi afslutter gudstjenesten med at tænde et lys ved døbefonten. Ved gudstjenesten medvirker desuden saxofonisten Jens Haack.

DATO Torsdag den 1. november kl. 20.00
STED   Lyndby kirke

 

Kirke Hyllinge kirke

Den traditionelle allehelgensgudstjeneste, hvor vi skal høre navnene på dem, der er døde i vores to sogne, Kirke Hyllinge og Lyndby, siden sidste allehelgen. 

Saxofonisten Jens Haack vil spille ved gudstjenesten.

DATO Søndag den 4. november kl. 10.00
STED   Kirke Hyllinge kirke

 

Kirke Sonnerup kirke 

Allehelgensgudstjenesten i Kirke Sonnerup kirke er en særlig gudstjeneste, hvor vi mindes dem som er døde i det forløbne år fra sognene Rye og Kirke Sonnerup. Deres navne vil blive læst op og vi tænder et lys for hver enkelt.

Igen i år medvirker Vokaltrioen, der vil synge et varieret program af stemningsfulde flerstemmige sange. Det er tre lokale sangere, der har dannet gruppen: Elisabeth Holt Pedersen, Anna Klareskov og Annette Lyngbye. Vokaltrioen bliver akkompagneret af Morten Skjoldan Petersen. 

DATO Søndag d. 4. november kl. 15.00
STED   Kirke Sonnerup kirke

 

Sæby og Gershøj

I begge kirker inviterer vi til en gudstjeneste, som både handler om sorgen over at miste og om taknemmeligheden over det, man har fået og er blevet til del gennem mennesker, som ikke længere er her. Sarah Elgeti og Marianne Markmann-Eriksen medvirker på saxofon og fløjte. 

Man kan købe et lys i kirken til sit gravsted eller tage et med hjemmefra. Vi slutter samlet med en kop kaffe i kirken.

DATO Søndag den 4. november
STED   Sæby kirke kl. 17.00 og  Gershøj kirke kl. 19.00