Sæby Kirke

11. august 2024

kl. 10:30

200 års fejring

for Holtens istandsættelse af Sæby Kirke

Godsejer N.A. Holten har sat sig mange aftryk på egnen omkring Krabbesholm. Holten købte godset i slutningen af 1700-tallet, og som ejer af godset var han tillige ejer af kirkerne, landsbyerne og gårdene i Sæby og Gershøj sogne. Holten var en velgører, der bl.a. bekostede Sæby Kirkes istandsættelse af egen lomme. Dygtige arkitekter og kunstnere stod for udførelsen, og der blev sejlet mursten hertil helt fra Flensborg for at opbygge den nuværende skalmur om kirken.

Vi fejrer den flotte istandsættelse af kirken med en festgudstjeneste med sang, musik og fortælling. Vi skal også høre eventyret ”Den lille Idas blomster” fortalt af Annemarie Krarup. Den lille Ida var barnebarn af Holten, og eventyret er skrevet til hende af H.C. Andersen.

Efter gudstjenesten er der et let traktement.

DATO Søndag den 11. august kl. 10.30
STED Sæby Kirke