Dagsorden til menighedsrådsmøde – Sæby/Gershøj

Dagsorden for konstituerende menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, torsdag den 18. november 2021 kl. 19.30-21.30. Mødet holdes i konfirmandstuen i Sæby præstegård.

 1. Valg af mødeleder
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af sekretær
 4. Valg af formand
 5. Valg af næstformand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af kontaktperson
 8. Valg af kirkeværge, Sæby
 9. Valg af kirkeværge, Gershøj
 10. Drøftelse af håndtering af corona og coronapas i relation til medarbejdere og menighed og i forhold til aktiviteter, arrangementer og gudstjenester. Er der noget, vi skal tage hånd om? Påvirker det, og hvordan påvirker det arbejdspladsen og kirkelivet?
 11. Nyt fra formanden
  a) Formændene i det gamle Bramsnæs foreslår, vi genoptager det årlige fællesmøde for menighedsrådene i Rye, Kirke Sonnerup, Kirke Hyllinge, Lyndby, Sæby og Gershøj.
  b)Der er kommet henvendelse fra Lejre højskole med tilbud om at fortælle om højskolen for menighedsrådene. Bilag vedlagt. Menighedsrådene i det gamle Bramsnæs kunne evt. gå sammen om at invitere til en informationsaften om højskolen.
 12. Nyt fra kassereren
 13. Nyt fra kirkeværgerne
 14. Nyt fra kontaktpersonen
 15. Nyt fra præstegårdsudvalget
 16. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
 17. Nyt om renovering af Sæby kirke
 18. Nyt fra præsten
  a) 1. søndag i advent er der familiegudstjeneste i Gershøj kirke kl. 15.00, Trollekoret medvirker
  b) Tilrettelæggelse af julemarked i Sæby præstegård 3. søndag i advent. Julemarkedet er fra kl. 12-16. Kl. 16 er der gudstjeneste i Sæby kirke med julesalmer og Trollekoret synger.
 19. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 20. Oplæsning og underskrift af referat

Dagsorden 18.11.21, konstituerende menighedsrådsmøde_ny