Dagsorden til budgetmøde, Sæby-Gershøj

Dagsorden til budgetmøde, Sæby-Gershøj menighedsråd, torsdag den 3. juni 2021, kl. 19.00-21.30. Mødet holdes i konfirmandstuen i Sæby præstegård.

 1. Valg af mødeleder.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Fremlæggelse af budget 2022
 4. Fremlæggelse af kvartalsrapport
 5. Nyt fra formanden.
 6. Nyt fra kirkeværgerne.
 7. Nyt fra kontaktpersonen.
 8. Nyt fra præsten.
  a) til beslutning: forslag om foredrag med Sarah Arnd Linder om, hvordan konflikten i Israel påvirker kvinders liv. Bilag medsendes.
 9. Nyt fra kassereren.
 10. Nyt fra præstegårdsudvalget.
 11. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
 12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
 13. Til beslutning: fastsættelse af dato for menighedsmøde
 14. Til beslutning: kirke- og kirkegårdsudvalget bemyndiges til at igangsætte synsudsatte arbejder på beløb op til 50.000 kr. Der skal være indhentet to tilbud.
 15. Til beslutning: Helhedsplan for Sæby kirke med udvalgets forslag til justeringer.
 16. Til beslutning: Helhedsplan for Gershøj kirkegård.
 17. Oplæsning og underskrift af referat

Dagsorden til budgetmøde 3.6.2021