Ammershøjparken

Gudstjenester i Servicehuset
Onsdag den 12. juni kl. 11.00
Onsdag den 10. juli kl. 11.00
Onsdag den 14. august kl. 11.00

Hyggeeftermiddag i Servicehuset
Torsdag den 27. juni kl. 14.00-15.00
Torsdag den 25. juli kl. 14.00-15.00
Torsdag den 29. august kl. 14.00-15.00