Referat fra regnskabsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd

Referat fra regnskabsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30-21.30. Mødet blev holdt på Gershøj kro.

Afbud fra Karin Andersen. Leif Eilertsen indkaldt som stedfortræder

 1. Valg af mødeleder. Jesper Pedersen er valgt
 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2017.
  Sæby-Gershøj sognes menighedsråd. CVR-nr. 35506853, Regnskab 2017, Afleveret d. 31-03-2018 18:46 er fremlagt og godkendt.
 4. Kirkeliv. Drøftelse af kapitel 2 fra ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”
 5. Nyt fra formanden. Intet nyt
 6. Nyt fra kirkeværgerne. Flagstang til Sæby Kirke er bestilt.
 7. Nyt fra kontaktpersonen. Kontaktperson er ikke tilstede.
 8. Nyt fra præsten.
  a) St. Bededagsaften torsdag den 26. april er der musikgudstjeneste i Sæby kirke kl. 19.30. ”Trio til tiden” medvirker. Efterfølgende er der lune hveder og kaffe. Er der nogen, der vil sørge for hveder? Lisbet sørger for at købe og varme hveder. Samt indkøb af smør og marmelade.
  b) Det lod sig ikke gøre at booke Tegner museet før deadline på kirkebladet. Sogneudflugten går til St. Heddinge kirke til gudstjeneste og Koldkrigsmuseet ”Stevnsfort”. Udflugten er søndag 10. juni 2018.
 9. Nyt fra kassereren.
  Kvartalsrapporten er udleveret, fremlagt og godkendt.  Kvartalsrapporten er ufuldstændig, idet lønudgifterne ikke kan konteres korrekt pga. nyt system.
  Regnskabsfører har fremlagt anmodning til provstiudvalg på konvertering af div beløb. Menighedsrådet har godkendt. Se bilag.
 10. Nyt fra præstegårdsudvalget.
  Projektet forløber planmæssigt.
 11. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
  Der er intet nyt
 12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
  Intet nyt
 13. Evaluering af Åben kirke 2017
  Der er bred enighed om, at det var en succes med mange besøgende
 14. Beslutning om der skal være Åben kirke 2018
  Det besluttes, at fortsætte åben kirke fra 1.6. – 10.8. Det er besluttet, at såfremt der ikke er frivillige nok, ansættes lønnet personale. Nina koordinerer for Gershøj og Leif for Sæby
 15. Evt.
  Stor ros for arrangementet i Sæby Kirke påskedag.
 16. Oplæsning af beslutningsreferatet samt underskrift

Referatet kan også dowloades her.