Referat fra budgetmøde for Sæby-Gershøj

Referat fra budgetmøde onsdag den 13. juni 2018 kl. 19.30-21.30.
Afholdt på Gershøj kro.

Der er afbud fra Nina og Karin. Leif er indkaldt og deltager for Karin. Der er indkaldt suppleanter for Nina, men suppleanterne kunne ikke deltage.

 1. Valg af mødeleder.
  Jesper er valgt
 2. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt
 3. Fremlæggelse af budget 2019.
  Det besluttes at indføre følgende tekst i budgettets målsætning for hele valgperiode: ”Fokus på udvikling af det kirkelige arbejde samt god vedligeholdelsesstand på bygninger”
  Budgettet er fremlagt og godkendt. Tidligere beslutning om forprojekt indarbejdes.
 4. Nyt fra formanden.
  Intet nyt
 5. Nyt fra kirkeværgerne.
  Åben kirke for sæsonen er startet og det er endnu engang en succes med mange besøgende.
 6. Nyt fra kassereren.
  Intet nyt
 7. Nyt fra kontaktpersonen.
  Intet nyt
 8. Nyt fra præstegårdsudvalget.
  Projektet skrider frem efter planen, dog er tidsplanen justeret og det samlede projekts aflevering er planlagt til d. 18.9.18
 9. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
  Der er forslag om provstesyn d. 4.9. eller 13.9. med syn på kirkerne. Helene melder datoerne tilbage til Lars Munck
 10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
 11. Nyt fra præsten.
  a) Helene har ferie uge 30-31-32
  b) midsommergudstjeneste i Sæby kirke tirsdag den 19. juni kl. 19.00 med efterfølgende jordbærlagkager og fællessang
 12. Evt.
 13. Oplæsning og underskrivning af referat.

Kan downloades her.