Referat af menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30-21.00. Mødet holdes på Gershøj kro.
Afbud fra Trolle Mikkelsen

1.Valg af mødeleder.
Jesper vælges.

2.Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes nyt punkt 13. Nye menighedsrådsmøder dato i 2018

3.Kirkeliv. Drøftelse af kapitel 1 fra ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”

4.Nyt fra formanden.
a) Persondataforordning
Helene informerer om den forestående nye persondataforordring.
Idet vi bruger Brandtoft opfylder vi den nye forordring.
Der er indkøbt brandsikkert aflåst skab, hvor personfølsomme oplysninger er låst inde.

5.Nyt fra kirkeværgerne.

6.Nyt fra kontaktpersonen.

7. Nyt fra præsten.
Helene foreslår at sogneudflugten 2018 – en søndag i juni går til Tegner museum og skulpturpark i Nordsjælland.
Det besluttes.
8. Nyt fra kassereren.
Intet nyt

9. Nyt fra præstegårdsudvalget.
Projektet skrider planmæssigt frem. Håndværkerne går snart i gang.
10. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
Det vedtages, at den gamle flagstang ved Sæby kirke nedlægges og der etableres en ny på 12 meter ved græsområdet ved urnegravstederne ved Hornsherredvej. Det er graveren, der sammen med Kirke og kirkegårdsudvalget træffes beslutning om den endelige placering.

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Der er intet nyt.

12. Drøftelse og beslutning om udlån/leje af kirkerne til formål og aktiviteter, som ikke arrangeres af menighedsrådet og præsten.
Det åbner vi op for indenfor rammerne af loven om kirkers brug. Mod dækning af faktuelle driftsomkostninger.

13. Evt Nye datoer for menighedsrådsmøder i 2018.
4. april flyttes til 18. april.
2. maj flyttes til d. 16. maj.
6. juni flyttes til 13. juni.
Punkt til næste møde – evaluering af åben kirke.

14. Oplæsning af beslutningsreferatet samt underskrift

Her referat i Word