Personale, Kirke Sonnerup

Sognepræster for Kirke Hyllinge og Lyndby:
Lars Munch
Bygaden 33
4070 Kirke Hyllinge
tlf. 46 40 41 34
mail: lamu@km.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 8-9
Mandag fri.

Mette Griffenfeldt Merrald
Bygaden 33, 4070 Kirke Hyllinge
tlf. 46 40 41 34
mail: mgm@km.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 8-9
Mandag fri.

Graver: 
Henning Sørensen
Elverdamsvej 290
4070 Kr. Hyllinge
Kirkegårdskontor:
4640 0544
Træffes bedst
kl. 12.00-13.00
Mandag fri.

Organist i Rye og Sonnerup kirker:
Morten Skjoldan Petersen
Tlf. 2651 5262
Mail: msp@km.dk

Kirkesangere i Rye og Sonnerup kirker:
Elisabeth Holt Pedersen
Englerupgade 41
4060 Kirke Såby
Tlf 6160 9598

Grethe Holm
Svinget 16
4050 Skibby
Tlf. 4 52 7065