Menighedsrådsmøder i Kirke Hyllinge

Datoer for Kirke Hyllinges menighedsrådsmøder er for det første halvår i 2018:
22.3., 18.4., 16.5., 13.6. Alle dage kl. 17 i konfirmandlokalet i præstegården.