Menighedsrådet,
Sæby og Gershøj

 

Mail til menighedsrådet:
7181@sogn.dk

Formand
Helene W. Rasmussen
Herslev Bygade 6A
4000 Roskilde
Tlf. 46 40 41 61

Næstformand:
Lisbet Kristiansen
Skovbrynet 38
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 2368 4254
E-mail: lisbet.kk@mail.tele.dk

Kirkeværge i Sæby
Leif Eilertsen
Strandbakken 2
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 2169 7380

Kirkeværge i Gershøj
Nina Bøgh Pedersen
Gershøjvænge 15
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 5250 3183

Kasserer
Nina Bøgh Pedersen
Gershøjvænge 15
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 5250 3183

Øvrige medlemmer
Jesper Fournaise Juul Pedersen
Rødtjørnevej 16
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 2176 7999
E-mail: jep@foho.dk

Camilla Adelsted Mikkelsen
Gershøj Havnevej 7
4070 Kirke Hyllinge

Jes Trolle Mikkelsen
Bovelgårdsvej 35
4070 Kirke Hyllinge

Karin Nielsen
Bybrønden 1
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 4640 4057 / 5155 9448
E-mail: kkfjordbo@yahoo.dk

Rene Lønnee
Højdevej 7
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 3084 4372 / 4640 3160
E-mail: renelonnee@gmail.com

Kirsten Kristensen
Stakhaven 6, Sæby
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 2272 3889
E-mail: tine_eline@post.tele.dk

Stedfortrædere
Henrik Zeyn, Gershøj
Birthe Høiby, Gershøj
Verner Vincents, Nørre Hyllinge
Winnie Eilertsen, Sæby
Leif Eilertsen, Sæby
Niels Behr, Lyndby

Regnskabsfører uden for menighedsrådet
Søren Christensen
46 40 95 01
sc@hvalsoe-kirke.dk