• Konfirmationskjole-arkiv i Kirke Hyllinge præstegård

  Mange gemmer den resten af livet, nogen giver den videre til yngre søskende,syr den om eller sælger den i den Blå Avis. Endelig er der nogen, der harhenvendt sig til os for at høre, om vi er interesserede i at modtage brugte, brugbare konfirmationskjoler – og det er vi.

  Hvert år er der familier, for hvem udgiften til en konfirmationskjole er meget stor, når der også skal bruges ekstra til selve festen. Derfor vil vi nu i Kirke Hyllinge præstegård lige så langsomt opbygge et konfirmationskjolearkiv, som alle ville kunne låne fra.

  Så hænger der en konfirmationskjole derhjemme, som I gerne vil af med, så kom forbi eller ring på 46 40 41 34 eller mail på mgm@km.dk

  Med venlig hilsen

  Lars Munch og Mette Griffenfeldt Merrald

 • Personale, Lyndby kirke

  Præstesekretær for Kirke Hyllinge og Lyndby:

  Sussi Aunskov Jensen

  Kasserer: 

  Inge Forsmann
 (Valgt udenfor rådet)
  Grantoften 2
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf.: 46 43 13 40

  Kirkeværge: 

  Inga Eliasen
  Hornsherredsvej 245
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf.: 46 40 01 22

  Organist:

  Dan Hemmer Breckling
  Mariendalsvej 2A, 2. sal
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 40741014

  Kirkesanger i Lyndby: 

  Miriam Jul Rasmussen
  Tlf. 26 20 32 55
  mail@mjr.dk

  Graver: 

  Johnny Kristiansen
  Lyndbygade 10
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf: 22 73 46 00

   

 • Menighedsrådet,
  Lyndby

  Formand og kirkeværge:
  Inga Eliasen
  Hornsherredvej 245
  4070 Kirke Hyllinge

  Næstformand
  Lea Klavsen
  Landevejen 90 Kirke Såby
  4070 Kirke Hyllinge

  Peter Rahbek
  Østergade 15, Lyndby
  4070 Kirke Hyllinge

  John Heldam
  Lyndby

  Vicky Hurup
  Lyndby

  Kasserer (valgt u.f.MR)
  Inge Forsmann
  Grantoften 2 Ll. Karleby
  4070 Kirke Hyllinge
  Tlf.: 42151340
  e-mail: imnf@km.dk

  Stedfortrædere:
  Georg Garth-Grüner
  Uglestrup

  Ellinor Bagger
  Uglestrup

  Kate Heldam
  Lyndby

   

 • Lyndby kirke

  I klart vejr kan man se Roskilde domkirke fra østsiden af Lyndby kirke

  Ganske vist har den ikke domkirkestørrelse, men den er en bemærkelsesværdig stor kirke til et forholdsvis lille sogn. For få år siden fandt arkæologerne fra Roskilde Museum rester af en markedsplads fra vikingetid og tidlig middelalder på engen østfor kirken, og lokaliteten må også have været en gunstig ladeplads. Det er nok her, vi skal søge forklaringen på kirkens størrelse.
  Læs mere