Kirke Hyllinge menighedsråd har konstitueret sig

Efter menighedsrådsvalget i efteråret har Kirke Hyllinge menighedsråd med virkning fra 1. søndag i advent konstitueret sig således:

Lisbeth Grønberg, formand
Marianne Molin, næstformand
Else Thomsen, kasserer og kirkeværge
Susan Frisk, kontaktperson