Lisbeth Smedegaard Andersen. Foto: Henrik Petit

Kirke Hyllinge kirke

8. marts 2018

kl. 19:30

En salmesangsaften med Lisbeth Smedegaard Andersen

Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, samfundet er gået fra enevælde til demokrati, og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte.

Men selvom vi har en anden baggrund, så stiller mennesker stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele, og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. Til det behøver man den inspiration, der kommer fra naturen, fra billedkunsten, fra litteraturen og fra den dagligdag, man nu engang lever i.

“Foredraget former sig som en sangsaften, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.”