Dagsorden for menighedsrådsmøde

Dagsorden for menighedsrådsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.30-21.00. Mødet holdes på Gershøj kro.

 1. Valg af mødeleder.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Kirkeliv. Drøftelse af kapitel 3 fra ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”
 4. Nyt fra formanden.
  a) Persondataforordning
 5. Nyt fra kirkeværgerne.
 6. Nyt fra kontaktpersonen.
 7. Nyt fra præsten.
 8. Nyt fra kassereren.
 9. Nyt fra præstegårdsudvalget.
 10. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
 11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
 12. Beslutning om ansættelse af kordegn/præstesekretær med 3 timer pr uge.
 13. Beslutning om bemanding af Åben kirke
 14. Evt.
 15. Oplæsning af beslutningsreferatet samt underskrift

Dagsordenen kan downloades her.