Dagsorden for regnskabsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd

Dagsorden for regnskabsmøde for Sæby-Gershøj menighedsråd, onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30-21.30. Mødet holdes på Gershøj kro.

 1. Valg af mødeleder.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017.
 4. Kirkeliv. Drøftelse af kapitel 2 fra ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”
 5. Nyt fra formanden.
  6. Nyt fra kirkeværgerne.
 6. Nyt fra kontaktpersonen.
 7. Nyt fra præsten.
  a) St. Bededagsaften torsdag den 26. april er der musikgudstjeneste i Sæby kirke kl. 19.30. ”Trio til tiden” medvirker. Efterfølgende er der lune hveder og kaffe. Er der nogen, der vil sørge for hveder?
  b) Det lod sig ikke gøre at booke Tegner museet før deadline på kirkebladet. Sogneudflugten går til St. Heddinge kirke til gudstjeneste og Koldkrigsmuseet ”Stevnsfort”. Udflugten er søndag 10. juni 2018.
 8. Nyt fra kassereren.
 9. Nyt fra præstegårdsudvalget.
 10. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget.
 11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
 12. Evaluering af Åben kirke 2017
 13. Beslutning om der skal være Åben kirke 2018
 14. Evt.
 15. Oplæsning af beslutningsreferatet samt underskrift

Dagsordenen kan downloades her.