Ammershøjparken – gudstjenester og hyggeeftermiddage

Gudstjenester i Servicehuset
Søndag den 16. september kl. 11.00 i Sæby kirke
Onsdag den 10. oktober kl. 11.00
Onsdag den 14. november kl. 11.00

Hyggeeftermiddage i Servicehuset
Torsdag den 27. september kl. 14.00-15.00
Torsdag den 25. oktober kl. 14.00-15.00
Torsdag den 29. november kl. 14.00-15.00