Ammershøjparken – gudstjenester og hyggeeftermiddage

Gudstjenester i Servicehuset
Onsdag den 7. marts kl. 11.00
Onsdag den 11. april kl. 11.00
Onsdag den 16. maj kl. 11.00

Hyggeeftermiddage i Servicehuset
Torsdag den 22. marts kl. 14.00-15.00
Torsdag den 26. april kl. 14.00-15.00
Torsdag den 31. maj kl. 14.00-15.00