Aflysning af afstemning om nyt menighedsrådsvalg!

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst i både Kirke Hyllinge og Lyndby sogne

Der er i både Kirke Hyllinge og Lyndby sogne kun indleveret én gyldig kandidatliste til hvert sogn. Derfor aflyses afstemningen. De nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådene har konstitueret sig.

Lisbeth Grønberg & Inga Eliasen
Formænd for valgbestyrelserne